Còn lại: 9997/10000
0 điểm

EVT181296 | 3 đã tham dự

Hội thi 'Người ươm mầm' lần 2, năm 2020 - Chọn 1 trong nhiều loại

08:00 01/07/2020- 18:00 31/12/2020
Trực tuyến
Không giới hạn vé
0 điểm

EVT1761 | 1 đã tham dự

Hội thi “Thủ lĩnh Sinh viên toàn quốc lần thứ III - năm 2020”

17:47 03/09/2020- 09:28 03/10/2020
Trực tuyến
Không giới hạn vé
0 điểm

EVT6536128 | 0 đã tham dự

Sân chơi “Thầy trò cùng leo núi”

12:00 02/10/2020- 12:00 07/10/2020
Trực tuyến
Không giới hạn vé
0 điểm

EVT896218 | 4 đã tham dự

Ngày hội “Học sinh THPT TP. Hồ Chí Minh”

07:00 01/12/2020- 07:00 02/12/2020
Trực tuyến
Không giới hạn vé
0 điểm

EVT9445457 | 0 đã tham dự

Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố năm học 2019 - 2020 và triển khai chương trình công tác năm học 2020 - 2021

02:30 26/09/2020- 07:30 26/09/2020
Trực tuyến
Không giới hạn vé
0 điểm

EVT637526 | 0 đã tham dự

GLogistics 2020 – cuộc thi học thuật lớn nhất năm của CLB Kinh doanh Quốc tế (IBC)

09:00 22/09/2020- 18:00 26/11/2020
Trực tuyến
Không giới hạn vé
0 điểm

EVT392135 | 0 đã tham dự

Hội thi quản trò "TÔI VÀ ĐỒNG ĐỘI" Lần 6 - năm 2020

02:00 25/09/2020- 00:59 02/11/2020
Trực tuyến
Không giới hạn vé
0 điểm

EVT851651 | 0 đã tham dự

Chương trình “Hành trang Tân sinh viên”

09:00 01/09/2020- 13:00 30/11/2020
Trực tuyến
Không giới hạn vé
0 điểm

EVT1651646 | 0 đã tham dự

Chương trình “Gia sư áo xanh” 2020

10:00 01/06/2020- 12:00 31/12/2020
Trực tuyến
Không giới hạn vé
0 điểm

EVT998185 | 0 đã tham dự

Sân chơi “Thầy trò cùng leo núi”

09:00 01/09/2020- 13:00 31/10/2020
Trực tuyến